Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2011

baka-inu-martosha
21:34
3921 da70
baka-inu-martosha
21:28
9263 87d3
Reposted fromkarahippie karahippie
baka-inu-martosha
14:37

July 19 2011

baka-inu-martosha
19:17
4597 d6db
Reposted byknuddelmaus knuddelmaus

April 22 2010

baka-inu-martosha
19:46
No, a ludzie to już osobny gatunek... Oni zrobią Ci dziurę w głowie, a na szyi zaplączą sznurek.
— "sami sobie"

April 07 2010

baka-inu-martosha
19:11
Play fullscreen
Są piosenki, które porywają do tańca, piosenki, przy których mamy ochotę śpiewać... Ale najlepsze piosenki to te, które przenoszą nas do momentu, gdy pierwszy raz je słyszeliśmy i jeszcze raz łamią nam serce.

March 27 2010

baka-inu-martosha
15:53
Teraz pomnóż to przez nieskończoność, rozciągnij na wieczność, a będziesz miał pojęcie o czym mówię.
— Joe Black
baka-inu-martosha
12:28
8886 d24c
"-Skąd wiesz, że on wciąż żyje?
 -Nie wiem tego. Nie mam pewności, ale.. wierzę, że żyje. Widzisz, zanim pojawił się w naszym domu, nigdy nie padał śnieg. A od tamtego momentu-pada. Gdyby go tam na górze nie było, nie padałby śnieg..."

March 25 2010

baka-inu-martosha
07:12
I've got more wit, a better kiss, a hotter touch, a better fuck than any boy you'll ever meet, sweetie you had me..
— patd

March 24 2010

baka-inu-martosha
21:30

'Protect me from what I want'

    Naokoło wiosna budzi świat do życia, a ja poczułam palącą potrzebę zmiany w swoim życiu... Ostatnio nastał chyba jakiś czarny okres dla mnie. Chcę odciąć się od 'mojego świata' dlatego nikt z otaczających mnie osób nigdy nie zobaczy tutejszych wpisów... a może nawet nikt nigdy nie zwróci na to uwagi. Na te kilka moich myśli, które postanowię tu zapisać. Ważne, że ja będę mogła do nich wrócić... Tylko tego chcę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl